Khóa luận
639.32 Ng 450 D
Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá sủ đất (Nibea diacanthus) tại Khánh Hòa /
DDC 639.32
Tác giả CN Ngô Chí Dũng
Nhan đề Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá sủ đất (Nibea diacanthus) tại Khánh Hòa / Ngô Chí Dũng; Ngô Văn Mạnh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 43 tr. : hình ảnh ; 27 cm
Tùng thư Viện Nuôi trồng thủy sản. Khóa 58
Thuật ngữ chủ đề Cá sủ đất-Kỹ thuật sản xuất giống
Tác giả(bs) CN Ngô Văn Mạnh: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003083
000 00000nam a2200000 4500
001143198
00215
004E0A7D0F1-AB46-419A-9524-144EF53200F6
005202102230947
008 2020
0091 0
039|a20210223094752|bvanpth|c20210222155809|dvanpth|y20210120102547|zthanhnhan
082 |a639.32|bNg 450 D
100 |aNgô Chí Dũng
245 |aTìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá sủ đất (Nibea diacanthus) tại Khánh Hòa / |cNgô Chí Dũng; Ngô Văn Mạnh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2020
300 |a43 tr. : |bhình ảnh ; |c27 cm
490 |aViện Nuôi trồng thủy sản. Khóa 58
650 |aCá sủ đất|xKỹ thuật sản xuất giống
700 |aNgô Văn Mạnh: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003083
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003083 Kho luận văn 639.32 Ng 450 D Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét