Khóa luận
657.45 Ng 450 H
Tìm hiểu quy trình kiểm toán công nợ phải thu khách hàng và phải trả người bán do công ty TNHH Kiểm toán FAC - chi nhánh Nha Trang thực hiện /
DDC 657.45
Tác giả CN Ngô Kim Khánh Huyền
Nhan đề Tìm hiểu quy trình kiểm toán công nợ phải thu khách hàng và phải trả người bán do công ty TNHH Kiểm toán FAC - chi nhánh Nha Trang thực hiện / Ngô Kim Khánh Huyền; Nguyễn Thị Hiển: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 118 tr. : phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kiểm toán. Khóa 58
Thuật ngữ chủ đề Kiểm toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiển: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003086
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143167
00215
0041A36878E-DFCD-4339-A840-33161029EC25
005202102221701
008 2020
0091 0
039|a20210222170107|bvanpth|c20210222164446|dvanpth|y20210120090358|zthanhnhan
082 |a657.45|bNg 450 H
100 |aNgô Kim Khánh Huyền
245 |aTìm hiểu quy trình kiểm toán công nợ phải thu khách hàng và phải trả người bán do công ty TNHH Kiểm toán FAC - chi nhánh Nha Trang thực hiện / |cNgô Kim Khánh Huyền; Nguyễn Thị Hiển: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2020
300 |a118 tr. : |bphụ lục ; |c27 cm
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kiểm toán. Khóa 58
650 |aKiểm toán
700 |aNguyễn Thị Hiển: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003086
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003086 Kho luận văn 657.45 Ng 450 H Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét