Khóa luận
657.45 Ng 527 Y
Kiểm toán khoản mục tiền lương, các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C /
DDC 657.45
Tác giả CN Nguyễn Thuận Yến
Nhan đề Kiểm toán khoản mục tiền lương, các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C / Nguyễn Thuận Yến; Bùi Mạnh Cường: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 84 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kiểm toán. Khóa 58
Thuật ngữ chủ đề Kế toán tiền lương
Thuật ngữ chủ đề Kiểm toán
Tác giả(bs) CN Bùi Mạnh Cường: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003084
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143158
00215
0044C94ACBB-53EC-47AE-9892-2E8A421F7699
005202102221701
008 2020
0091 0
039|a20210222170124|bvanpth|c20210222164617|dvanpth|y20210120083301|zthanhnhan
082 |a657.45|bNg 527 Y
100 |aNguyễn Thuận Yến
245 |aKiểm toán khoản mục tiền lương, các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C / |cNguyễn Thuận Yến; Bùi Mạnh Cường: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2020
300 |a84 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kiểm toán. Khóa 58
650 |aKế toán tiền lương
650 |aKiểm toán
700 |aBùi Mạnh Cường: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003084
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003084 Kho luận văn 657.45 Ng 527 Y Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét