Sách ngoại văn
363.19
Food authentication :
DDC 363.19
Tác giả CN Georgiou, Constantinos A
Nhan đề Food authentication :management, analysis and regulation / Constantinos A. Georgiou
Thông tin xuất bản Description: Chichester, UK ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2017
Thuật ngữ chủ đề Food – Quality control
Thuật ngữ chủ đề Food industry and trade – Safety measures
Thuật ngữ chủ đề Food supply – Management
Môn học Quản lý an toàn thực phẩm
Môn học Quản lý phân phối thực phẩm
Tác giả(bs) CN Danezis, Georgios P.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001142850
00212
0040BF221E7-B09B-4D62-A1E2-3C7D09DAEDDF
005202101151108
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9781118810262
039|y20210115110834|zretbatler
082 |a363.19
100 |aGeorgiou, Constantinos A
245 |aFood authentication :|bmanagement, analysis and regulation / |cConstantinos A. Georgiou
260 |aDescription: Chichester, UK ; Hoboken, NJ : |bJohn Wiley & Sons, |c2017
650 |aFood – Quality control
650 |aFood industry and trade – Safety measures
650 |aFood supply – Management
690 |aQuản lý an toàn thực phẩm
690 |aQuản lý phân phối thực phẩm
700 |aDanezis, Georgios P.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/foodauthentication_management,analysisandregulation/z9781118810262_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét