GT,Bài giảng ĐHNT
664.118
Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng
DDC 664.118
Tác giả CN Nguyễn Văn Tặng
Nhan đề Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng
Nhan đề khác Value-added products and functional foods
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang
Mô tả vật lý 374 p. : ppt
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm chức năng-Công nghệ thực phẩm
Môn học Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001142729
00214
0048C40A3FA-DB4D-44B4-9858-A634C6AEB647
005202101131016
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210113101651|zthanhnhan
082 |a664.118
100 |aNguyễn Văn Tặng
245 |aSản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng
246 |aValue-added products and functional foods
260 |aTrường Đại học Nha Trang
300 |a374 p. : |bppt
650 |aThực phẩm chức năng|xCông nghệ thực phẩm
690 |aSản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/spgtgt_tpcn_nguyenvantang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét