Sách ngoại văn
621 Darbyshire, Alan
Mechanical Engineering BTEC National Engineering Specialist Units /
DDC 621
Nhan đề Mechanical Engineering BTEC National Engineering Specialist Units / Alan Darbyshire
Thông tin xuất bản Oxford : Newnes, 2003
Mô tả vật lý 422 p.
Thuật ngữ chủ đề Further Mechanical Principles
Thuật ngữ chủ đề Mechanical engineering.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001142728
00212
00453EC4CBD-29E0-49F0-B823-D76B93EFF367
005202101130931
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20210113093133|zngavt
082 |a621|bDarbyshire, Alan
245 |a Mechanical Engineering BTEC National Engineering Specialist Units / |cAlan Darbyshire
260 |aOxford : |bNewnes, |c2003
300 |a422 p.
650 |aFurther Mechanical Principles
650 |aMechanical engineering.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/mechanicalengineering_alandarbyshire/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét