Báo, tạp chí
004
Computer standards & interfaces.
DDC 004
Nhan đề Computer standards & interfaces.
Thông tin xuất bản [Amsterdam, The Netherlands] :North-Holland,1986-
Mô tả vật lý volumes :illustrations ;27 cm
Kỳ phát hành 6 issues yearly,
000 03639nas a2200841 a 4500
001142574
0022
00497933736-3B14-4052-986F-D733B9C9CA96
005202101120828
007cr cn|||||||||
008210112s19869999ne bx p 0 a0eng c
0091 0
0220 |a0920-5489|l0920-5489|2z
039|y20210112082803|zluuyen
08200|a004|219
24500|aComputer standards & interfaces.
260 |a[Amsterdam, The Netherlands] :|bNorth-Holland,|c1986-
300 |avolumes :|billustrations ;|c27 cm
310 |a6 issues yearly,|b<1988/89->
321 |aFrequency varies,|b1986-
336 |atext|btxt|2rdacontent
338 |avolume|bnc|2rdacarrier
3620 |aVol. 5, no. 1 (1986)-
515 |aSome issues published in combined form.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/000_tongquat/000_tongquat/computerstandardsandinterfaces/bia_01.jpg
890|c22

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét