Sách tiếng Việt
Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động /
Tác giả CN Đặng Gia Nải
Nhan đề Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động / Đặng Gia Nải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông Vận tải, 2006
Mô tả vật lý 192 tr. : Minh họa
Thuật ngữ chủ đề Cầu bê tông cốt thép -Công nghệ đà giáo di động
Thuật ngữ chủ đề Cầu bê tông cốt thép
Môn học Kỹ thuật xây dựng cầu
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001142429
00211
004B5850C20-D033-4739-9061-482ED32CE20D
005202101081645
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20210108164529|zretbatler
100 |aĐặng Gia Nải
245 |aXây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động / |cĐặng Gia Nải
260 |aHà Nội : |bGiao thông Vận tải, |c2006
300 |a192 tr. : |bMinh họa
650 |aCầu bê tông cốt thép |xCông nghệ đà giáo di động
650 |aCầu bê tông cốt thép
690 |aKỹ thuật xây dựng cầu
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/xdcaubetongcotthepbangcndgdd/zxdcaubetongcotthepbangcndgdd_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét