Sách tiếng Việt
621.381
Giáo trình kỹ thuật xung - số :
DDC 621.381
Tác giả CN Lương Ngọc Hải
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật xung - số : Sách dùng cho các trường hệ chung học chuyên nghiệp / Lương Ngọc Hải
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nhà xuất bản Giáo dục, 2005
Mô tả vật lý 233 tr. : Minh họa
Môn học Điện tử - Kỹ thuật xung số
Môn học Điện tử số
Môn học Kỹ thuật điện tử
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001142383
00211
0048B88602C-4177-4FD4-A145-4777B9E8EE74
005202101071651
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20210107165137|zretbatler
082 |a621.381
100 |aLương Ngọc Hải
245 |aGiáo trình kỹ thuật xung - số : |bSách dùng cho các trường hệ chung học chuyên nghiệp / |cLương Ngọc Hải
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bNhà xuất bản Giáo dục, |c2005
300 |a233 tr. : |bMinh họa
690 |aĐiện tử - Kỹ thuật xung số
690 |aĐiện tử số
690 |aKỹ thuật điện tử
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/giaotrinhkythuatxungso/zgiatrinhkythuatxungso_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét