Sách tiếng Việt
621.31
Lắp đặt điện /
DDC 621.31
Tác giả CN Bernhard Ciernioch
Tác giả TT Tổng cục dạy nghề
Nhan đề Lắp đặt điện / Bernhard Ciernioch
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2010
Phụ chú Dự án hỗ trợ kỹ thuật dạy nghề Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Điện - Lắp đặt
Tác giả(bs) CN Phạm Thanh Tùng (dịch)
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001142357
00211
004420FA3E2-63B1-484E-A33B-09A4A3726F1E
005202101071451
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20210107145120|zretbatler
082 |a621.31
100 |aBernhard Ciernioch
110|aTổng cục dạy nghề
245 |aLắp đặt điện / |cBernhard Ciernioch
260 |aHà Nội, |c2010
500 |aDự án hỗ trợ kỹ thuật dạy nghề Việt Nam
650 |aĐiện - Lắp đặt
700 |aPhạm Thanh Tùng (dịch)
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/lapdatdien/zlapdatdien_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét