Sách tiếng Việt
664.07
Phụ gia thực phẩm /
DDC 664.07
Tác giả CN Đàm Sao Mai
Nhan đề Phụ gia thực phẩm / Đàm Sao Mai
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc Gia Tp. HCM, 2012
Mô tả vật lý 430 : Minh họa
Môn học Phụ gia thực phẩm
Tác giả(bs) CN Bùi Đặng Khuê
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoàng Yến
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001142109
00211
00414BBD690-92D4-48EA-B49D-75AA40929165
005202101051113
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20210105111330|zretbatler
082 |a664.07
100 |aĐàm Sao Mai
245 |aPhụ gia thực phẩm / |cĐàm Sao Mai
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc Gia Tp. HCM, |c2012
300 |a430 : |bMinh họa
690 |aPhụ gia thực phẩm
700 |aBùi Đặng Khuê
700 |aNguyễn Thị Hoàng Yến
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/phugiathucpham/zphugiathucpham_damsaomai_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét