Sách ngoại văn
629.22
Automotive Coatings Formulation /
DDC 629.22
Tác giả CN Poth, Ulrich
Nhan đề Automotive Coatings Formulation / Ulrich Poth
Thông tin xuất bản Hannover : Vincentz Network, 2008
Mô tả vật lý 230 pages
Thuật ngữ chủ đề Coatings Formulation
Môn học Công nghệ lắp ráp ô tô
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001141943
00212
0043A4D6FA6-AC58-4897-9A87-45D51EED6ECE
005202012301424
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |a9783866309043
039|y20201230142404|zretbatler
082 |a629.22
100 |aPoth, Ulrich
245 |aAutomotive Coatings Formulation / |cUlrich Poth
260 |aHannover : |bVincentz Network, |c2008
300 |a230 pages
650 |aCoatings Formulation
690 |aCông nghệ lắp ráp ô tô
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/automotivecoatingsformulation/z9783866309043_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét