Sách ngoại văn
005
Making Databases Work :
DDC 005
Tác giả CN Brodie, Michael L.
Nhan đề Making Databases Work :The Pragmatic Wisdom of Michael Stonebraker / Michael L. Brodie
Thông tin xuất bản ACM Books, 2014
Mô tả vật lý 730 p.
Thuật ngữ chủ đề Birth of an Industry
Thuật ngữ chủ đề Leadership and Advocacy
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001141652
00212
0041DD84B27-DF0F-46D7-80C1-9862FB10F9CE
005202012211541
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20201221154153|bngavt|y20201221154107|zngavt
082 |a005
100 |aBrodie, Michael L.
245 |aMaking Databases Work :|bThe Pragmatic Wisdom of Michael Stonebraker / |cMichael L. Brodie
260 |bACM Books, |c2014
300 |a730 p.
650 |aBirth of an Industry
650 |aLeadership and Advocacy
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/makingdatabaseswork_michaellbrodie/0page_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét