Sách ngoại văn
005
Declarative Logic Programming /
DDC 005
Tác giả CN Kifer, Michael
Nhan đề Declarative Logic Programming / Michael Kifer and Yanhong Annie Liu
Thông tin xuất bản ACM Books, 2014
Mô tả vật lý 615 p.
Thuật ngữ chủ đề A Survey of Probabilistic
Thuật ngữ chủ đề Natural Language Processing with
Tác giả(bs) CN Yanhong Annie Liu
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001141645
00212
00479F74091-F7D8-457D-8B10-94F716FEB66E
005202012211516
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20201221151608|bngavt|y20201221151533|zngavt
082 |a005
100 |aKifer, Michael
245 |aDeclarative Logic Programming / |cMichael Kifer and Yanhong Annie Liu
260 |bACM Books, |c2014
300 |a615 p.
650 |aA Survey of Probabilistic
650 |aNatural Language Processing with
700 |aYanhong Annie Liu
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/declarativelogicprogramming_michaelkifer/0page_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét