Sách tiếng Việt
005.133
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C :
DDC 005.133
Tác giả CN Lê Văn Huỳnh
Nhan đề Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C : (Dùng trong các trường THCN) / Lê Văn Huỳnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 294 tr.
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ lập trình C
Môn học Ngôn ngữ lập trình
Môn học Nhập môn lập trình
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001141639
00211
004FF2B6A98-C782-4725-94E2-7316F149AF11
005202012211417
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20201221141729|zhientrang
082 |a005.133
100 |aLê Văn Huỳnh
245 |aGiáo trình Ngôn ngữ lập trình C : |b(Dùng trong các trường THCN) / |cLê Văn Huỳnh
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2007
300 |a294 tr.
650 |aNgôn ngữ lập trình C
690 |aNgôn ngữ lập trình
690 |aNhập môn lập trình
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/gtngonngulaptrinhc_levanhuynh/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét