Sách ngoại văn
005
The Essentials of Modern Software Engineering /
DDC 005
Nhan đề The Essentials of Modern Software Engineering / Ivar Jacobson and others
Thông tin xuất bản ACM books, 2014
Mô tả vật lý 401 p.
Thuật ngữ chủ đề Software Engineering Methods and Practices
Thuật ngữ chủ đề The Kernel of Software Engineering
Tác giả(bs) CN Harold “Bud” Lawson
Tác giả(bs) CN Jacobson, Ivar
Tác giả(bs) CN McMahon, Paul E.
Tác giả(bs) CN Pan-Wei Ng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001141633
00212
004A96B78D2-F7FE-4048-B544-A8D94A806122
005202012211018
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20201221101902|bngavt|c20201221101846|dngavt|y20201221101747|zngavt
082 |a005
245 |aThe Essentials of Modern Software Engineering / |cIvar Jacobson and others
260 |bACM books, |c2014
300 |a401 p.
650 |aSoftware Engineering Methods and Practices
650 |aThe Kernel of Software Engineering
700 |aHarold “Bud” Lawson
700 |aJacobson, Ivar
700 |aMcMahon, Paul E.
700|aPan-Wei Ng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/theessentialsofmodern_ivarjacobson/0page_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét