Sách tiếng Việt
621.38
Hướng dẫn thiết kế bài giảng và tuyển tập các bài giảng hay về Nghề điện - Điện tử /
DDC 621.38
Tác giả CN Phạm Ngọc Luyện
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế bài giảng và tuyển tập các bài giảng hay về Nghề điện - Điện tử / Phạm Ngọc Luyện và Trần Tân Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội
Mô tả vật lý 130 tr.
Thuật ngữ chủ đề Điện
Thuật ngữ chủ đề Điện tử
Tác giả(bs) CN Trần Tân Sơn
000 00000nam a2200000 4500
001141541
00211
004741D6F23-6692-4E78-9F73-599664C4DDE8
005202012171032
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|y20201217103203|zhientrang
082 |a621.38
100 |aPhạm Ngọc Luyện
245 |aHướng dẫn thiết kế bài giảng và tuyển tập các bài giảng hay về Nghề điện - Điện tử / |cPhạm Ngọc Luyện và Trần Tân Sơn
260 |aHà Nội : |bHà Nội
300 |a130 tr.
650 |aĐiện
650 |aĐiện tử
700 |aTrần Tân Sơn
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/hdtkbgtuyentapcacbghayvenghediendientu_phamngocluyen/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét