Sách tiếng Việt
621.8
Giáo trình thiết kế quy trình công nghệ :
DDC 621.8
Tác giả CN Phạm Minh Đạo
Nhan đề Giáo trình thiết kế quy trình công nghệ : (Dùng cho trình độ cao đẳng nghề) / Phạm Minh Đạo, Bùi Quang Tám và Nguyễn Thị Thanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2009
Mô tả vật lý 143 tr.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ-Thiết kế quy trình
Tác giả(bs) CN Bùi Quang Tám
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001141529
00211
0040B37445B-2C94-41B4-829F-9601EBB488DD
005202012170957
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20201217095717|zhientrang
082 |a621.8
100 |aPhạm Minh Đạo
245 |aGiáo trình thiết kế quy trình công nghệ : |b(Dùng cho trình độ cao đẳng nghề) / |cPhạm Minh Đạo, Bùi Quang Tám và Nguyễn Thị Thanh
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2009
300 |a143 tr.
650 |aCông nghệ|xThiết kế quy trình
700 |aBùi Quang Tám
700 |aNguyễn Thị Thanh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/gtthietkequytrinhcongnghe_phamminhdao/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét