Sách tiếng Việt
418
Dịch thuật Văn bản khoa học :
DDC 418
Tác giả CN Lưu Trọng Tuấn
Nhan đề Dịch thuật Văn bản khoa học : (Trên cơ sở ngữ liệu các chuyên ngành hóa học, sinh học, và y học) / Lưu Trọng Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2009
Mô tả vật lý 342 tr.
Thuật ngữ chủ đề Dịch thuật
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001140354
00211
0046BBF4B1E-280A-4550-9ABC-5744432EC316
005202011190841
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20201119084141|bhientrang|c20201119084104|dhientrang|y20201119084026|zhientrang
082 |a418
100 |aLưu Trọng Tuấn
245 |aDịch thuật Văn bản khoa học : |b(Trên cơ sở ngữ liệu các chuyên ngành hóa học, sinh học, và y học) / |cLưu Trọng Tuấn
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c2009
300 |a342 tr.
650 |aDịch thuật
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/400_ngonngu/410_ngonnguhoc/dichthuatvanbankhoahoc_luutrongtuan/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét