Sách tiếng Việt
553.2
Giáo trình Địa chất các mỏ than, dầu và khí đốt :
DDC 553.2
Tác giả CN Đỗ Cảnh Dương
Nhan đề Giáo trình Địa chất các mỏ than, dầu và khí đốt : Dùng cho sinh viên Đại học Mỏ - Đại chất và các trường khác / Đỗ Cảnh Dương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 224 tr.
Thuật ngữ chủ đề Mỏ dầu-Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Mỏ khí đốt-Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Mỏ than-Địa chất
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001140349
00211
0046EF594D5-3974-4E7D-BD8A-A004B750A460
005202011190831
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20201119083119|zhientrang
082 |a553.2
100 |aĐỗ Cảnh Dương
245 |aGiáo trình Địa chất các mỏ than, dầu và khí đốt : |bDùng cho sinh viên Đại học Mỏ - Đại chất và các trường khác / |cĐỗ Cảnh Dương
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2004
300 |a224 tr.
650 |aMỏ dầu|xĐịa chất
650 |aMỏ khí đốt|xĐịa chất
650 |aMỏ than|xĐịa chất
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/550_khoahoctraidat/dialycacmoxangdauvakhidot_docanhduong/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét