Sách ngoại văn
Structural analysis 2 /
Tác giả CN Khalfallah, Salah.
Nhan đề Structural analysis 2 /Salah Khalfallah.
Mô tả vật lý pages cm
000 00803nam a22002535i 4500
001140327
00212
00451431C53-0F6B-40B7-9A45-9A78A7411A24
005202011181039
008180604s2018 nju 000 0 eng
0091 0
010 |a 2018946933
020 |a9781786303394
039|y20201118103940|zngavt
040 |aDLC|beng|erda|cDLC
042 |apcc
1001 |aKhalfallah, Salah.
24510|aStructural analysis 2 /|cSalah Khalfallah.
263 |a1807
264 1|aHoboken, NJ :|bISTE/John Wiley,|c2018.
300 |apages cm
336 |atext|btxt|2rdacontent
906 |a0|bibc|corignew|d2|eepcn|f20|gy-gencatlg
9250 |aacquire|b1 shelf copy|xpolicy default
955 |apc28 2018-06-04
963 |aRaz Budeiri; phone: (201) 7486329; email: r.budeiri@iste.co.uk; bc: r.menasce@iste.co.uk

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét