Sách ngoại văn
690
Structural analysis 2 /
DDC 690
Tác giả CN Khalfallah, Salah.
Nhan đề Structural analysis 2 /Salah Khalfallah.
Mô tả vật lý 401 p.
Thuật ngữ chủ đề Introduction to Statically Indeterminate
Thuật ngữ chủ đề Method of Forces
000 00803nam a22002535i 4500
001140320
00212
00430792D88-C784-4FEB-B28D-6194CCC2FA82
005202011181006
008180604s2018 nju 000 0 eng
0091 0
010 |a 2018946933
020 |a9781786303394
039|a20201118100613|bngavt|c20201118100552|dngavt|y20201118100359|zngavt
040 |aDLC|beng|erda|cDLC
042 |apcc
082|a690
1001 |aKhalfallah, Salah.
24510|aStructural analysis 2 /|cSalah Khalfallah.
263 |a1807
264 1|aHoboken, NJ :|bISTE/John Wiley,|c2018.
300 |a401 p.
336 |atext|btxt|2rdacontent
337 |aunmediated|bn|2rdamedia
338 |avolume|bnc|2rdacarrier
650|aIntroduction to Statically Indeterminate
650|aMethod of Forces
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/structuralanalysis2_salahkhalfallah/0page_001thumbimage.jpg
906 |a0|bibc|corignew|d2|eepcn|f20|gy-gencatlg
9250 |aacquire|b1 shelf copy|xpolicy default
955 |apc28 2018-06-04

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét