Sách ngoại văn
Structural analysis 2 /
Tác giả CN Khalfallah, Salah.
Nhan đề Structural analysis 2 /Salah Khalfallah.
Mô tả vật lý pages cm
000 00803nam a22002535i 4500
001140319
00212
004A4D18E05-579B-4CD6-8B1C-C7D6F72EC400
005202011180959
008180604s2018 nju 000 0 eng
0091 0
010 |a 2018946933
020 |a9781786303394
039|y20201118095947|zngavt
040 |aDLC|beng|erda|cDLC
042 |apcc
1001 |aKhalfallah, Salah.
24510|aStructural analysis 2 /|cSalah Khalfallah.
263 |a1807
264 1|aHoboken, NJ :|bISTE/John Wiley,|c2018.
300 |apages cm
336 |atext|btxt|2rdacontent
906 |a0|bibc|corignew|d2|eepcn|f20|gy-gencatlg
9250 |aacquire|b1 shelf copy|xpolicy default
955 |apc28 2018-06-04
963 |aRaz Budeiri; phone: (201) 7486329; email: r.budeiri@iste.co.uk; bc: r.menasce@iste.co.uk
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét