Sách tiếng Việt
570
An toàn sinh học /
DDC 570
Tác giả CN Nguyễn Văn Mùi
Nhan đề An toàn sinh học / Nguyễn Văn Mùi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 359 tr.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học-An toàn
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001140208
00211
00421CFF3C4-4982-40FE-B3FE-F29B99CC690A
005202011171003
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20201117100339|zhientrang
082 |a570
100 |aNguyễn Văn Mùi
245 |aAn toàn sinh học / |cNguyễn Văn Mùi
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a359 tr.
650 |aSinh học|xAn toàn
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/antoansinhhoc_nguyenvanmui/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét