Sách tiếng Việt
691.71
Kết cấu thép /
DDC 691.71
Tác giả CN Vũ Thành Hải
Nhan đề Kết cấu thép / Vũ Thành Hải, Trương Quốc Bình và Vũ Hoàng Hưng
Lần xuất bản Tái bản có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 282 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thép-Kết cấu
Tác giả(bs) CN Trương Quốc Bình
Tác giả(bs) CN Vũ Hoàng Hưng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001140202
00211
0041FAC90AB-3AB2-4B48-AFAA-BF6B35F7DB90
005202011170944
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20201117094441|zhientrang
082 |a691.71
100 |aVũ Thành Hải
245 |aKết cấu thép / |cVũ Thành Hải, Trương Quốc Bình và Vũ Hoàng Hưng
250 |aTái bản có bổ sung và sửa chữa
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2005
300 |a282 tr.
650 |aThép|xKết cấu
700 |aTrương Quốc Bình
700 |aVũ Hoàng Hưng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/ketcauthep_vuthanhhai/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét