Sách tiếng Việt
693.71
Kết cấu thép /
DDC 693.71
Tác giả CN Nguyễn Tiến Thu
Nhan đề Kết cấu thép / Nguyễn Tiến Thu
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2010
Mô tả vật lý 286 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thép-Kết cấu
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001140194
00211
004F567E31C-2879-4A25-A093-7B280FAB5562
005202011170934
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20201117093422|zhientrang
082 |a693.71
100 |aNguyễn Tiến Thu
245 |aKết cấu thép / |cNguyễn Tiến Thu
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2010
300 |a286 tr.
650 |aThép|xKết cấu
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/ketcauthep_nguyentienthu/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét