Sách tiếng Việt
664.028
Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật /
DDC 664.028
Tác giả CN Chu Thị Thơm
Nhan đề Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật / Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài và Nguyên Văn Tỏ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2006
Mô tả vật lý 139 tr.
Tùng thư Đầu bìa sách ghi: Tử sách Khuyến nông phục vụ người lao động
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm-Bảo quản
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm-Chế biến
Thuật ngữ chủ đề Vi sinh vật
Tác giả(bs) CN Nguyên Văn Tỏ
Tác giả(bs) CN Phan Thị Lài
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001140154
00211
004BACA1258-CB1C-4758-9347-123BA52B9EC4
005202011161620
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20201116162007|zhientrang
082 |a664.028
100 |aChu Thị Thơm
245 |aHướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật / |cChu Thị Thơm, Phan Thị Lài và Nguyên Văn Tỏ
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2006
300 |a139 tr.
490 |aĐầu bìa sách ghi: Tử sách Khuyến nông phục vụ người lao động
650 |aThực phẩm|xBảo quản
650 |aThực phẩm|xChế biến
650 |aVi sinh vật
700 |aNguyên Văn Tỏ
700 |aPhan Thị Lài
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/hdbaoquanchebientpnhovisinhvat_chuthithom/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét