Báo, tạp chí
338.1
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn /
DDC 338.1
Nhan đề Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn / Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Mô tả vật lý 24 cm
Kỳ phát hành Tháng 2 số
Thuật ngữ chủ đề Phát triển nông thôn
000 00000nas a2200000 4500
001140075
0022
00406B78D48-4E95-47C4-AB7A-1C565331E948
005202011170846
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|a20201117084632|bnguyenloi|c20201117084602|dnguyenloi|y20201116093921|znguyenloi
082 |a338.1
245 |aTạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn / |cBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
260 |aHà Nội : |bBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
300 |c24 cm
310|aTháng 2 số
650 |aPhát triển nông thôn|xViệt Nam
690|aKinh tế phát triển
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/tapchinongnghiepvaphattriennongthon/2020/nongnghiepvaphattriennongthon_so03_4_2020/page_001.jpg
890|a1|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện Trung tâm

Từ: 01/01/2020 đến: 30/12/2020

30 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

Số tạp chíNgày xuất bảnMô tả tình trạngMã vạch
Số 17 Tháng 09 / 202001/09/2020Đã về
Số 16 Tháng 08 / 202015/08/2020Đã về
Số 15 Tháng 08 / 202001/08/2020Đã về
Số 14 Tháng 07 / 202015/07/2020Đã về
Số 13 Tháng 07 / 202001/07/2020Đã về
Số 12 Tháng 06 / 202015/06/2020Đã về
Số 11 Tháng 06 / 202001/06/2020Đã về
Số 10 Tháng 05 / 202015/05/2020Đã về
Số 9 Tháng 05 / 202001/05/2020Đã về
Số 8 Tháng 04 / 202015/04/2020Đã về
Số 7 Tháng 04 / 202001/04/2020Đã về
Số 6 Tháng 03 / 202015/03/2020Đã về
Số 5 Tháng 03 / 202001/03/2020Đã về
Số 4 Tháng 02 / 202015/02/2020Đã về
Số 3 Tháng 02 / 202001/02/2020Đã về
Số 2 Tháng 01 / 202015/01/2020Đã về
Số 1 Tháng 01 / 202001/01/2020Đã về

Xem chi tiết

Nhận xét