Sách tiếng Việt
639.31
Nuôi cá nước ngọt. quyển 7 :
DDC 639.31
Tác giả CN Bùi Huy Cộng
Nhan đề Nuôi cá nước ngọt. quyển 7 : Kỹ thuật nuôi cá tra / Bùi Huy Cộng và Đỗ Đoàn Hiệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2006
Mô tả vật lý 23 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cá tra-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Đỗ Đoàn Hiệp
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001139775
00211
0047A0CD9D4-9452-4CE6-ACC0-50BCB137AA67
005202011121009
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20201112100935|zhientrang
082 |a639.31
100 |aBùi Huy Cộng
245 |aNuôi cá nước ngọt. quyển 7 : |bKỹ thuật nuôi cá tra / |cBùi Huy Cộng và Đỗ Đoàn Hiệp
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2006
300 |a23 tr.
650 |aCá tra|xKỹ thuật nuôi
700 |aĐỗ Đoàn Hiệp
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/ktnuoicanuocngot_ktnuoicatra_buihuycong/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét