Sách tiếng Việt
508.597 St 200 E
Lịch sử tự nhiên của Việt Nam: /
DDC 508.597
Tác giả CN Sterling, Eleanor Jane
Nhan đề Lịch sử tự nhiên của Việt Nam: / Eleanor Jane Sterling, Martha Maud Hurley, Lê Đức Minh
Thông tin xuất bản New Haven, London : Yale University Press, 2007
Mô tả vật lý 460 tr.; : Tranh ảnh ; 24 cm
Phụ chú Trung tâm Con người và Thiên nhiên được ủy quyền phát hành miễn phí cuốn sách này
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử tự nhiên-Việt Nam
Tác giả(bs) CN Maud Hurley, Martha
Tác giả(bs) CN Lê Đức Minh
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000036610
000 00000cmm a2200000 4500
00113788
00211
0044E9C94A8-01DC-4FC4-AC50-7DFC0E21A8CE
005201612191447
008130110s2007 xxu eng
0091 0
039|a20161219144802|boanhntk|c20140606093301|dvanpth|y20040427|zthanhntk
08200|a508.597|bSt 200 E
1001 |aSterling, Eleanor Jane
24510|aLịch sử tự nhiên của Việt Nam: / |cEleanor Jane Sterling, Martha Maud Hurley, Lê Đức Minh
260 |aNew Haven, London : |bYale University Press, |c2007
300 |a460 tr.; : |bTranh ảnh ; |c24 cm
500 |aTrung tâm Con người và Thiên nhiên được ủy quyền phát hành miễn phí cuốn sách này
6500 |aLịch sử tự nhiên|xViệt Nam
7001 |aMaud Hurley, Martha
7001 |aLê Đức Minh
852|bKho mượn|j(1): 3000036610
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/500_khoahoctunhien_toanhoc/lichsutunhiencuavn_ejsterling/0page_001thumbimage.jpg
890|a1|b2|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000036610 Kho mượn 508.597 St 200 E Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét