Sách ngoại văn
338
The Controversy over Marine Protected Areas/
DDC 338
Nhan đề The Controversy over Marine Protected Areas/Alex Caveen, Nick Polunin, Tim Gray and Selina Marguerite Stead
Thông tin xuất bản New York :Springer,2014
Mô tả vật lý 174p.
Thuật ngữ chủ đề Marine Protected Areas
Tác giả(bs) CN Caveen, Alex
Tác giả(bs) CN Gray, Tim
Tác giả(bs) CN Polunin, Nick
Tác giả(bs) CN Selina Marguerite Stead
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001137796
00212
00492C1C2A7-337F-4631-A71D-DA03C176BE2D
005202010151411
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20201015141150|zngavt
082 |a338
245 |aThe Controversy over Marine Protected Areas/|cAlex Caveen, Nick Polunin, Tim Gray and Selina Marguerite Stead
260 |aNew York :|bSpringer,|c2014
300 |a174p.
650 |aMarine Protected Areas
700 |aCaveen, Alex
700 |aGray, Tim
700 |aPolunin, Nick
700|aSelina Marguerite Stead
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/thecontroversyover_meetspolicy/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét