Sách ngoại văn
660.6
Advances in Applied Biotechnology /
DDC 660.6
Tác giả CN Tong-Cun Zhang
Nhan đề Advances in Applied Biotechnology / Tong-Cun Zhang and Motowo Nakajima
Thông tin xuất bản New York : Springer, 2014
Mô tả vật lý 617 p.
Thuật ngữ chủ đề Biotechnology - Application
Môn học Công nghệ sinh học
Tác giả(bs) CN Nakajima, Motowo
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001137791
00212
00453BCE3BB-4F15-4583-9215-80686D8F3F40
005202010151112
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20201015111253|zngavt
082 |a660.6
100 |aTong-Cun Zhang
245 |aAdvances in Applied Biotechnology / |cTong-Cun Zhang and Motowo Nakajima
260 |aNew York : |bSpringer, |c2014
300 |a617 p.
650 |aBiotechnology - Application
690 |aCông nghệ sinh học
700 |aNakajima, Motowo
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/advancesinapplied_tongcunzhang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét