Sách ngoại văn
660
Applied Environmental Biotechnology :
DDC 660
Tác giả CN Kaushik, Garima
Nhan đề Applied Environmental Biotechnology : Present Scenario and Future Trends / Garima Kaushik
Thông tin xuất bản New York : Springer,[2013]
Mô tả vật lý 178 p.
Thuật ngữ chủ đề Applied Environmental
Thuật ngữ chủ đề Biotechnology:
Môn học Công nghệ sinh học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001137787
00212
00478534672-29A5-42F1-8AB7-81A3C8595BD3
005202010151048
008081223s[201 vm| vie
0091 0
039|y20201015104859|zngavt
082 |a660
100 |a Kaushik, Garima
245 |aApplied Environmental Biotechnology : |bPresent Scenario and Future Trends / |cGarima Kaushik
260 |aNew York : |bSpringer,|c[2013]
300 |a178 p.
650 |aApplied Environmental
650 |aBiotechnology:
690 |aCông nghệ sinh học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/appliedenvironmental_garimakaushik/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét