Báo, tạp chí
620.1
Journal of engineering materials and technology.
DDC 620.1
Nhan đề Journal of engineering materials and technology.
Thông tin xuất bản New York, N.Y. :American Society of Mechanical Engineers,1973-
Mô tả vật lý volumes :illustrations ;29 cm.
Kỳ phát hành Quarterly
Tùng thư Transactions of the ASME ;
Thuật ngữ chủ đề Materials
Tác giả(bs) TT American Society of Mechanical Engineers.
000 03454nas a2200781 a 4500
001137383
0022
00469CC60C6-4CCC-474B-92A0-D751AC288DE4
005202010121523
008201012s19739999nyuqr p 0 a0eng
0091 0
0220 |a0094-4289|l0094-4289|21
030 |aJEMTA8
035 |a(OCoLC)ocm01775150
039|a20201012152312|bluuyen|c20201012152231|dluuyen|y20201012140518|zluuyen
08204|a620.1|219
24500|aJournal of engineering materials and technology.
260 |aNew York, N.Y. :|bAmerican Society of Mechanical Engineers,|c1973-
300 |avolumes :|billustrations ;|c29 cm.
310 |aQuarterly
3620 |aVol. 95, no. 1 (Jan. 1973)-
4901 |aTransactions of the ASME ;|vser. H
515 |aVols. for 1978- lack series numeration.
530 |aAlso issued via the World Wide Web. (Restricted to subscribing institution).
590 |aSERBIB/SERLOC merged record
650 0|aMaterials|vPeriodicals.
655 4|aZeitschrift.
7102 |aAmerican Society of Mechanical Engineers.
77608|iOnline version:|tJournal of engineering materials and technology|w(OCoLC)726767219
830 0|aTransactions of the ASME (1959) ;|vser. H.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/journal of engineering materials and technology/cover.jpg
86340|81|a<95>-|i<1973>-|xprovisional
890|c14

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét