Sách tiếng Việt
352.3
Cơ chế quản lý trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ /
DDC 352.3
Nhan đề Cơ chế quản lý trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ / Trung tâm Thông tin và tư vấn doanh nghiệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2008
Mô tả vật lý 290 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cơ chế quản lý
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế thị trường
Thuật ngữ chủ đề Quản lý doanh nghiệp
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001137266
00211
0044D279A80-3525-4EF6-BB34-6CF92A2080FF
005202010091559
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20201009155916|zhientrang
082 |a352.3
245 |aCơ chế quản lý trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ / |cTrung tâm Thông tin và tư vấn doanh nghiệp
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2008
300 |a290 tr.
650 |aCơ chế quản lý
650 |aKinh tế thị trường
650 |aQuản lý doanh nghiệp
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/350_hanhchinhcong_khoahocquansu/cochequanlytrongcacdnvuavanho_ttttvàtvdn/0biathumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét