Sách tiếng Việt
665.5
Công nghệ chế biến dầu mỏ /
DDC 665.5
Tác giả CN Lê Văn Hiếu
Nhan đề Công nghệ chế biến dầu mỏ / Lê Văn Hiếu
Lần xuất bản In lần thứ 3 có chỉnh sửa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 264 tr.
Thuật ngữ chủ đề Dầu mỏ-Chế biến
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001137258
00211
0047C9AB0FC-98C8-47C4-AF44-54EEACB772DE
005202010091534
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20201009153419|zhientrang
082 |a665.5
100 |aLê Văn Hiếu
245 |aCông nghệ chế biến dầu mỏ / |cLê Văn Hiếu
250 |aIn lần thứ 3 có chỉnh sửa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a264 tr.
650 |aDầu mỏ|xChế biến
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/congnghechebiendaumo_levanhieu/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét