Sách tiếng Việt
635.8
Công nghệ sinh học cho nông dân. Quyển 5 :
DDC 635.8
Tác giả CN Nguyễn Thanh Bình
Nhan đề Công nghệ sinh học cho nông dân. Quyển 5 : Nuôi trồng nấm / Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Thường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 95 tr.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề Trồng nấm
Tác giả(bs) CN Lê Văn Thường
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001137247
00211
0048C664847-8A43-4BD7-AEAE-2F527607FD04
005202010091519
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20201009151931|bhientrang|y20201009151718|zhientrang
082 |a635.8
100 |aNguyễn Thanh Bình
245 |aCông nghệ sinh học cho nông dân. Quyển 5 : |bNuôi trồng nấm / |cNguyễn Thanh Bình và Lê Văn Thường
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2010
300 |a95 tr.
650|aCông nghệ sinh học
650|aTrồng nấm
700 |aLê Văn Thường
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/cnghesinhhocchonongdan_ngthanhbinh/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét