Sách ngoại văn
363
Environmental Management and Governance :
DDC 363
Tác giả CN Finkl, Charles W
Nhan đề Environmental Management and Governance : Advances in Coastal and Marine Resources / edited by Charles W. Finkl, Christopher Makowski
Thông tin xuất bản Cham : Imprint: Springer,$bSpringer International Publishing, 2015
Mô tả vật lý 478 p.
Thuật ngữ chủ đề Biotechnology
Thuật ngữ chủ đề Environmental management.
Môn học Quản lý môi trường
Tác giả(bs) CN Makowski, Christopher
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 01022nam#a2200325ui#4504
001137205
00212
004D8BFBC86-6929-4015-9E41-236E35170E50
005202010091019
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20201009101953|zngavt
082 |a363
100 |aFinkl, Charles W
245 |aEnvironmental Management and Governance : |bAdvances in Coastal and Marine Resources / |cedited by Charles W. Finkl, Christopher Makowski
260 |aCham : |bImprint: Springer,$bSpringer International Publishing, |c2015
300 |a478 p.
650 |aBiotechnology
650 |aEnvironmental management.
690 |aQuản lý môi trường
700 |aMakowski, Christopher
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/environmentalmanagement _charleswfinkl/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét