Sách ngoại văn
578
Oceanography and Marine Biology:
DDC 578
Nhan đề Oceanography and Marine Biology:An Annual Review/R. N. Gibson, R. J. A. Atkinson, and J. D. M. Gordon, Editors
Thông tin xuất bản CRC Press : Boca Raton, 2010
Mô tả vật lý 351p.
Thuật ngữ chủ đề Marine Biology
Thuật ngữ chủ đề Oceanography
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001137090
00212
004F57D8A1C-B9FE-448E-970E-BA98A6DAE3D1
005202010071553
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20201007155342|zngavt
082 |a578
245 |aOceanography and Marine Biology:|bAn Annual Review/|cR. N. Gibson, R. J. A. Atkinson, and J. D. M. Gordon, Editors
260 |aCRC Press : |bBoca Raton, |c2010
300 |a351p.
650 |aMarine Biology
650 |aOceanography
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/oceanographyand_marine_r.ngibison/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét