Sách tiếng Việt
671
Cẩm nang Kỹ thuật cơ khí /
DDC 671
Tác giả CN Nguyễn Văn Huyền
Nhan đề Cẩm nang Kỹ thuật cơ khí / Nguyễn Văn Huyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2002
Mô tả vật lý 820 tr.
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật-Xây dựng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001137078
00211
004F49D9C16-1477-408C-80B3-0F402F645BC6
005202010071543
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20201007154340|bhientrang|y20201007151115|zhientrang
082 |a671
100 |aNguyễn Văn Huyền
245 |aCẩm nang Kỹ thuật cơ khí / |cNguyễn Văn Huyền
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2002
300 |a820 tr.
650 |aKỹ thuật|xXây dựng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/camnangkythuatcokhi_ngvanhuyen/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét