Sách tiếng Việt
671
Các phương pháp gia công tinh :
DDC 671
Tác giả CN Trần Văn Địch
Nhan đề Các phương pháp gia công tinh : (Dùng cho giảng dạy, nghiên cứu và sản xuất) / Trần Văn Địch
Lần xuất bản In lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 246 tr.
Thuật ngữ chủ đề Gia công tinh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001137076
00211
004DFAC51B8-9CD9-4A08-8118-A8367F54E9CA
005202010071554
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20201007155423|bhientrang|y20201007150839|zhientrang
082 |a671
100 |aTrần Văn Địch
245 |aCác phương pháp gia công tinh : |b(Dùng cho giảng dạy, nghiên cứu và sản xuất) / |cTrần Văn Địch
250 |aIn lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2006
300 |a246 tr.
650 |aGia công tinh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/cacphuongphapgiacongtinh_tranvandich/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét