Sách tiếng Việt
691
Áp dụng công nghệ đúc đẩy trong xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực /
DDC 691
Tác giả CN Đặng Gia Nải
Nhan đề Áp dụng công nghệ đúc đẩy trong xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực / Đặng Gia Nải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2009
Mô tả vật lý 179 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cầu-Xây dựng
Thuật ngữ chủ đề Đúc đẩy-Xây dựng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001137069
00211
004E3B169C3-42E1-43A9-8250-BB9EB3112F5B
005202010091407
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20201009140746|bhientrang|y20201007150134|zhientrang
082 |a691
100 |aĐặng Gia Nải
245 |aÁp dụng công nghệ đúc đẩy trong xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực / |cĐặng Gia Nải
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2009
300 |a179 tr.
650 |aCầu|xXây dựng
650 |aĐúc đẩy|xXây dựng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/apdungcongngheducdaytrongxd_danggianai/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét