Báo, tạp chí
571.6
Aging cell
DDC 571.6
Nhan đề Aging cell
Thông tin xuất bản Oxford, UK :Blackwell Pub.,©2002-
Kỳ phát hành Bimonthly
Phụ chú Title from cover.
Thuật ngữ chủ đề Cells
000 01356nas a22003493a 4500
001136079
0022
004C31F008D-DA84-4D48-A3F3-22E5C3CFDDD0
005202006180743
006m o d ||||||
007cr|unu||||||||
008200618s©2009999enkbr p o 0 a0eng c
0091 0
022 |a1474-9726|y1474-9718
039|a20200618074352|bluuyen|y20200618074010|zluuyen
082|a571.6
245|aAging cell
260 |aOxford, UK :|bBlackwell Pub.,|c©2002-
310 |aBimonthly
3620 |aVol. 1, issue 1 (Oct. 2002)-
500 |aTitle from cover.
550 |aJournal of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland.
650 0|aCells|xAging|vPeriodicals.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/agingcell/2011/cover.jpg
890|c17

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét