Sách tiếng Việt
570.21̀ Ng 527 Đ
Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học /
DDC 570.21̀
Tác giả CN Nguyễn Văn Đức
Nhan đề Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học / Nguyễn Văn Đức, Lê Thanh Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2001
Mô tả vật lý 268 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Sinh học - Thống kê
Tác giả(bs) CN Lê Thanh Hải
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000009803-5
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000005084
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001494
000 00000nam a2200000 4500
00113544
00211
004C8788A8C-8811-4A4C-B72E-A174AAF931AC
005201611241431
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20161124143142|boanhntk|c20040607|dthanhntk|y20040413|zhoannq
082 |a570.21̀|bNg 527 Đ
100 |aNguyễn Văn Đức
245 |aPhương pháp kiểm tra thống kê sinh học / |cNguyễn Văn Đức, Lê Thanh Hải
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2001
300 |a268 tr. ; |c24 cm
650 |aSinh học - Thống kê
700 |aLê Thanh Hải
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000009803-5
852|bKho mượn|j(1): 3000005084
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001494
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/phuongphapktthongkesinhhoc_nguyenvanduc/0page_001thumbimage.jpg
890|a5|b73|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000001494 Kho tham khảo (SDH cũ) 570.21 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 5
2 3000005084 Kho mượn 570.21 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 1
3 1000009803 Kho đọc Sinh viên 570.21 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 3
4 1000009804 Kho đọc Sinh viên 570.21 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 2
5 1000009805 Kho đọc Sinh viên 570.21 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Nhận xét