Sách tiếng Việt
541.3 Tr 121 Nh
Hóa lí. Tập 1: Nhiệt động học :
DDC 541.3
Tác giả CN Trần Văn Nhân
Nhan đề Hóa lí. Tập 1: Nhiệt động học : Dùng cho sinh viên Hóa các trường Đại học Tổng hợp và Sư phạm / Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3, 7
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007, 2001
Mô tả vật lý 172 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Nhiệt động học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thạc Sửu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tuế
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000009520
Địa chỉ Kho mượn(10): 3000014765-74
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002859
000 00000nam a2200000 4500
00113439
00211
00457B03399-A89A-4F04-989E-20F411F4F0FF
005201611021455
008130110s20072001vm| vie
0091 0
039|a20161102145620|boanhntk|c20081205|dvanpth|y20040406|zhoannq
082 |a541.3|bTr 121 Nh
100 |aTrần Văn Nhân
245 |aHóa lí. Tập 1: Nhiệt động học : |bDùng cho sinh viên Hóa các trường Đại học Tổng hợp và Sư phạm / |cTrần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế
250 |aTái bản lần thứ 3, 7
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007, 2001
300 |a172 tr. ; |c27 cm
650 |aNhiệt động học
700 |aNguyễn Thạc Sửu
700 |aNguyễn Văn Tuế
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000009520
852|bKho mượn|j(10): 3000014765-74
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002859
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/hoali_t1_tranvannhancb/0page_001thumbimage.jpg
890|a12|b66|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000009520 Kho đọc Sinh viên 541.3 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 1
2 2000002859 Kho tham khảo (SDH cũ) 541.3 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 2
3 3000014765 Kho mượn 541.3 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 3
4 3000014766 Kho mượn 541.3 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 4
5 3000014767 Kho mượn 541.3 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 5
6 3000014768 Kho mượn 541.3 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 6
7 3000014769 Kho mượn 541.3 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 7
8 3000014770 Kho mượn 541.3 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 8
9 3000014771 Kho mượn 541.3 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 9
10 3000014772 Kho mượn 541.3 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Nhận xét