Sách tiếng Việt
621.381 Ng 527 Tr
Vi điện tử số. Tập 1 /
DDC 621.381
Tác giả CN Nguyễn Quốc Trung
Nhan đề Vi điện tử số. Tập 1 / Nguyễn Quốc Trung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1997
Mô tả vật lý 187 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Vi điện tử số
Môn học Điện tử số
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000010427
000 00000nam a2200000 4500
00113354
00211
0041C620769-810B-4E78-8C4A-95ACEE1C45BB
005201310310928
008130110s1997 vm| vie
0091 0
039|a20131031093035|bluuyen|c20041021|dvanpth|y20040325|zoanhntk
082 |a621.381|bNg 527 Tr
100 |aNguyễn Quốc Trung
245 |aVi điện tử số. Tập 1 / |cNguyễn Quốc Trung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c1997
300 |a187 tr. ; |c27 cm
650 |aVi điện tử số
690|aĐiện tử số
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000010427
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/vidientuso_tap1_nguyenquoctrung/00page_001thumbimage.jpg
890|a1|b2|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000010427 Kho đọc Sinh viên 621.381 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét