Sách tiếng Việt
005.13 C 30 E
HTML for the World Wide Web /
DDC 005.13
Tác giả CN Castro, Elizabeth.
Nhan đề HTML for the World Wide Web / Elizabeth Castro
Lần xuất bản 4th ed.
Thông tin xuất bản Berkeley, CA : Peachpit Press, 2000
Mô tả vật lý x, 383 p. ; 23 cm
Phụ chú Includes index
Phụ chú Sách do Lãnh sự quán Hoa Kỳ tặng
Thuật ngữ chủ đề World Wide Web.
Thuật ngữ chủ đề HTML (Document markup language)
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001361
000 00000nam a2200000 4500
00113319
00211
0047D4BDAA0-D665-49E3-8BD5-459169E1B75E
008130110s2000 xxu eng
0091 0
020 |a0201354934
039|a20040329|bthanhntk|y20040323|zthanhntk
082 |a005.13|bC 30 E
100 |aCastro, Elizabeth.
245 |aHTML for the World Wide Web / |cElizabeth Castro
250 |a4th ed.
260 |aBerkeley, CA : |bPeachpit Press, |c2000
300 |ax, 383 p. ; |c23 cm
500 |aIncludes index
500 |aSách do Lãnh sự quán Hoa Kỳ tặng
650 |aWorld Wide Web.
650 |aHTML (Document markup language)
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001361
890|a1|b18|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000001361 Kho tham khảo (SDH cũ) 005.13 C 30 E Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét