Luận văn, luận án
370.113 Ng 527 D
Đánh giá hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An /
DDC 370.113
Tác giả CN Nguyễn Trọng Dũng
Nhan đề Đánh giá hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An / Nguyễn Trọng Dũng; Trần Đình Chất: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 68 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Lao động-Kinh tế xã hội
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục-Chất lượng đào tạo
Tác giả(bs) CN Trần Đình Chất: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007562
000 00000nam#a2200000ui#4500
001131625
00216
004CFEBE42C-38A8-45B1-91BF-A03C28EB5404
005202006171612
008 2019
0091 0
039|a20200617161250|bvanpth|y20200527160255|zthanhnhan
082 |a370.113|bNg 527 D
100 |aNguyễn Trọng Dũng
245 |aĐánh giá hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An / |cNguyễn Trọng Dũng; Trần Đình Chất: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a68 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aLao động|xKinh tế xã hội
650 |aGiáo dục|xChất lượng đào tạo
700 |aTrần Đình Chất: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007562
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007562 Kho tham khảo (SDH cũ) 370.113 Ng 527 D Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét