Luận văn, luận án
658.834 Ph 105 Th
Phân tích mức sẵn lòng chi trả đối với dịch vụ thu gom và xử lý rác thải của các hộ dân ven biển tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, tỉnh Phú Yên /
DDC 658.834
Tác giả CN Phan Thị Bích Thu
Nhan đề Phân tích mức sẵn lòng chi trả đối với dịch vụ thu gom và xử lý rác thải của các hộ dân ven biển tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, tỉnh Phú Yên / Phan Thị Bích Thu; Phạm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Nga: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 57 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ môi trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Nga: GVHD
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007557
000 00000nam#a2200000ui#4500
001131619
00216
0041B6EF30D-F0A1-46AE-8C73-2EE44FA0FE1A
005202006171459
008 2019
0091 0
039|a20200617150011|bvanpth|y20200527155505|zthanhnhan
082 |a658.834|bPh 105 Th
100 |aPhan Thị Bích Thu
245 |aPhân tích mức sẵn lòng chi trả đối với dịch vụ thu gom và xử lý rác thải của các hộ dân ven biển tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, tỉnh Phú Yên / |cPhan Thị Bích Thu; Phạm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Nga: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a57 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650 |aDịch vụ môi trường
700|aNguyễn Thị Nga: GVHD
700|aPhạm Thị Thanh Thủy: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007557
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007557 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Ph 105 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét