Luận văn, luận án
660.63 Ng 527 H
Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của một số loài rong lục thu hoạch tại vùng biển Khánh Hòa /
DDC 660.63
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Hằng
Nhan đề Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của một số loài rong lục thu hoạch tại vùng biển Khánh Hòa / Nguyễn Thị Kim Hằng; Nguyễn Thế Hân, Ngô Thị Hoài Dương: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 65 tr. : Bảng biểu, hình ảnh ; 27 cm
Tùng thư Ngành Công nghệ thực phẩm. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề Rong biển-Chiết xuất
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Hân: GVHD
Tác giả(bs) CN Ngô Thị Hoài Dương: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007541
000 00000nam#a2200000ui#4500
001131473
00216
0040BD5CF0D-3CB0-4853-AF6A-DD61A79BDA0A
005202006161635
008 2019
0091 0
039|a20200616163540|bvanpth|c20200605172313|dvanpth|y20200527102810|zthanhnhan
082 |a660.63|bNg 527 H
100 |aNguyễn Thị Kim Hằng
245 |aNghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của một số loài rong lục thu hoạch tại vùng biển Khánh Hòa / |cNguyễn Thị Kim Hằng; Nguyễn Thế Hân, Ngô Thị Hoài Dương: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a65 tr. : |bBảng biểu, hình ảnh ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Công nghệ thực phẩm. Luận văn thạc sĩ
650 |aCông nghệ sinh học
650 |aRong biển|xChiết xuất
700 |aNguyễn Thế Hân: GVHD
700 |aNgô Thị Hoài Dương: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007541
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007541 Kho tham khảo (SDH cũ) 660.63 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét